Wybierz J�zyk:

 


Diablo 2 Menu
 Newsy
 Kontakt
 Linki
 Wymiana
 

Diablo 2 Czytelnia
 Artyku�y
 Ksi��ki
 Opowiadania
 Strategie
 FAQ

Dragonball
 Odcinki DB [153]
 Odcinki DBZ [291]
 Odcinki DBGT [64]

Inne
 Zarabiaj pieni�dze!
 ebay hit!

Linki
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Stats
Fri, 26 December 2008

Tre��
FAQ

FAQ, czyli najcz�ciej zadawane pytania i odpowiedzi do nich. Z czasem b�dzie tego wi�cej...

Jaki maksymalny poziom mog� osi�gn�� postaci� graj�c w Diablo 2?
99 jest najwy�szym z mo�liwych poziom�w do osi�gni�cia.

Co oznaczaj� skr�ty HC i SC?
HC - posta� hardcore - zawodowa.
SC - posta� softcore - normalna.

Wymagania systemowe dla Diablo 2 i Diablo 2 - Lord Of Destruction
- Windows: 2000/XP/ME/95/98/NT 4.0 SP 5
- Mo�liwo�� gry 8 graczy: za pomoc� sieci TCP/IP lub Battle.net [wymagane jest po��czenie z Internetem z mo�liwo�ci� wykorzystania 32-bit. aplikacji]
- Pentium 233
- 64 MB RAM
- 650 MB [dla Diablo 2] / 800 MB [dla Diablo 2 - LOD] wolnego miejsca na dysku
- Nap�d CR-ROM 4x
- Karta graficzna kompatybilna z DirectX

Opcjonalne wspomaganie grafiki 3D
- Wykorzystuje karty graficzne ze wsparciem dla standard�w Glide oraz Direct 3D z co najmniej 8 MB pami�ci
- Wymaga 64 MB pami�ci systemowej

Gra dla wielu graczy
- 64 MB RAM
- 900 MB wolnego miejsca na dysku
- Modem 28.8 Kbps lub szybszy

© 2002 - 2005 Diablo 2, All rights reserved. Wszelkie prawa zastrze�one
Reklama