Wybierz J�zyk:

 


Diablo 2 Menu
 Newsy
 Kontakt
 Linki
 Wymiana
 

Diablo 2 Czytelnia
 Artyku�y
 Ksi��ki
 Opowiadania
 Strategie
 FAQ

Dragonball
 Odcinki DB [153]
 Odcinki DBZ [291]
 Odcinki DBGT [64]

Inne
 Zarabiaj pieni�dze!
 ebay hit!

Linki
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Stats
Thu, 31 December 2009

Tre��
Zarabiaj pieni�dzy

Posiadacze w�asnych stron WWW mog� "zarabia�" poprzez uczestnictwo w programach partnerskich r�nych firm. Polega to na umieszczeniu na swojej stronie bannera reklamowego, przekierowuj�cego do strony firmy, z kt�r� wsp�pracujemy. Otrzymujemy wynagrodzenie za klikanie w ten banner przez odwiedzaj�cych nasz� stron� (np. 10 groszy za klik) lub, w niekt�rych programach, wynagrodzenie prowizyjne od zdobytych w ten spos�b dla "naszej" firmy klient�w.
Prezentuj� tutaj jedn� z polskich tego typu firm.

SISCO Advertising

Program partnerski prowadzi dostawca us�ug internetowych Sadalmelik Internet Solutions & Communications "SISCO" Sp. z o.o. we Wroc�awiu.
Otrzymujemy po 10 gr za klikni�cie w banner na naszej stronie (system zlicza unikalne kliki od r�nych IP - baza IP resetuje si� co 24 godziny). Wyp�aty dokonywane s� przekazem pocztowym po uzbieraniu na koncie 200 z�. System bannerowy SISCO jest znacznie lepszy ni� allegro, poniewa� nie trzeba mie� dzia�alno�ci gospodarczej by wyp�aci� pieni�dze (tak jest w przypadku allegro). Firma jest wiarygodna i z ca�� pewno�ci� wyp�aca pieni�dze.

Rejestracja jest b�yskawiczna: po wype�nieniu na stronie firmy miniformularza (adres pocztowy, e-mail i adres strony WWW) otrzymujemy po kilku sekundach e-mail z potwierdzeniem rejestracji i odpowiednimi kodami.

Rejestracja:
http://www.banersystem.com/user/addnew.php?referer=105858

Wygl�d bannera:


© 2002 - 2005 Diablo 2, All rights reserved. Wszelkie prawa zastrze�one
Reklama